Arbetsmiljö – Dokument och information

Här kan du hitta de rutiner vi arbetar efter för att följa arbetsmiljölagarna vid taktvätt. Dokumenten nedan används vid exempelvis taktvätt.