Fasadtvätt.

FöreEfter

Softwashing är en skonsam och effektiv metod för rengöring och underhåll av ytor. Det innefattar användningen av milda och skonsamma rengöringslösningar samt lågt tryck för att avlägsna smuts, mossa, alger och mögel från olika ytor såsom tak, fasader och stenläggningar.

Genom att använda sig av unika biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel, skapar softwashing en kemisk reaktion som bryter ner smutsen och mikroorganismerna på molekylär nivå. Denna process är skonsam mot ytan och minimerar risken för skador, jämfört med traditionell högtryckstvättning som kan vara för aggressiv.

Förutom att vara skonsamt mot materialen är softwashing också mycket effektivt när det gäller att ta bort organisk smuts och tillväxt. De specialformulerade rengöringsmedlen bryter ned och löser upp alger, mögel, lavar och andra organiska ämnen som kan förorena och förstöra ytor. Efter appliceringen låter vi rengöringsmedlet verka en stund, vanligtvis mellan 10 och 20 minuter, innan vi noggrant sköljer av ytan med vatten.

Softwashing kan användas på en mängd olika ytor och platser, inklusive bostäder, företagsbyggnader, offentliga byggnader, tak, terrasser, gångvägar och staket. Det är en säker och effektiv metod för att återställa utseendet och förbättra hållbarheten hos ytor som har blivit smutsiga eller angripna av organisk tillväxt.

100%

Kundnöjdhet

100%

Kvalitet

25+

År i branschen