Takrengöring i Gävle

Vi utförde nyligen ett jobb i Gävle hos en privatkund. Taket hade mycket mossa, lav och annan tillväxt som behövde plockas bort. För att fastställa takets skicka började vi med en övergripande besiktning. För att syna taket ordentligt så lyfte vi på flertalet pannor och kontrollerade undertaket. Vi synade också taksäkerheten och de plåtbeslag som fanns monterade. Skicket på taket var bra men som bilden nedan visar fanns mycket tillväxt och mossa på taket.

 

Mossan och övrig tillväxt plockades bort mekaniskt och avlägsnades från taket. Hängrännorna rensades och rengjordes från mossa som ramlat ned från taket under arbetets gång.

Vi städade upp överbliven mossa och plockade med oss den. Den överblivna mossan åker till soptippen med. Redan nu kan man se en stor skillnad från första bilden men en del jobb återstår för att göra klart taket. 

Efterbild takrengöring Gävle

För att få bort mikroskopisk tillväxt och lav som fortfarande sitter fast på taket använder vi oss av ett miljövänlig tillväxtborttagning. Vi besprutar taket med medlet som kryper in i porerna på pannorna och dödar all tillväxt som finns kvar.

Tillväxtborttagningen ligger kvar i flera år och håller taket rent och fint från ny tillväxt. Den tillväxt som dör försvinner kontinuerligt när det regnar och spolas bort från taket.

Här kan man se taket när det är klart och tillväxtborttagningen är pålagd.

Takrengöring efterbild Gävle