Nyttigt med taktvätt

Varför bör du investera i en taktvätt?
När ditt tak börjar bilda mossa och lav kan det påverka takets funktion och livslängd.

Mossan kan leda ner fukt och vatten till undertaket, i vissa fall leder det till mögel och fuktskador. Pannornas ytskikt kan se okej ut, men finns det mossa på så kan det påverka undertaket väldigt negativt. Har det gått för långt så att undertaket börjat ruttna så är enda alternativet ett takbyte.

Lav fungerar så att dess rötter växer sig in i porerna på takpannorna där de utsöndrar lavsyra. Syran fräter då på pannorna och löser upp takpannorna.

När vintern kommer kan fukten som letat sig in i pannorna via lavens rötter bilda en så kallad frostsprängning i dina takpannor. Det är en av anledningarna att många behöver byta ut sina takpannor efter vintern.

Det är enkelt att göra missuppfattningen att det är sot eller allmänt smuts som missfärgar taket. Därför kan det vara bra att få in en offert på taktvätt, på så vis får du reda på om det är moss-bildning. Smuts försvinner vid regn medan mossa, alger och lav kräver en rejält taktvätt. Det bekämpas med professionell utrustning och väl testade tvättmedel.

Med rätt utrustning och medel bekämpas växterna som kan ta sig ner till takpannornas porer.