Taktvätt Gästrikland

Takpannor rengöring

Mossa och lav och deras negativa påverkan på ditt tak

Dom senaste 10 åren så har användningen av tungmetaller minskat drastiskt.
Det har såklart påverkat miljön på ett positivt sätt, men det resulterar i att regnet som faller över vårt avlånga land är mindre surt än vad det var för 10 år sen.

Det surare regnet som var förr tog död på påväxten av mossa, alger och lav på ditt tak.
Med det mildare och hälsosammare regnet som är idag så frodas påväxterna på ditt tak.
Detta innebär att man lär vara mer noggrann över sitt takunderhåll och se över så man inte får mossa och lav på sitt tak.

Lavar och mossa är skadligt för ditt tak men även ditt undertak.
Lavens rötter sätter sig i porerna på dina takpannor, när laven får fäste i dina pannor så börjar lavsyran att utsöndras, syran är skadligt för dina pannor och sakta men säkert så fräter sönder dina pannor.

Skadorna som blir gör att det blir kanaler i dina takpannor som leder vatten in i undertaket och dina pannor. När fukten letar sig in i dina pannor och vinter och kylan kommer så blir det stor risk att det blir frostsprängning.
Frostsprängningar skadar och spräcker dina pannor vilket gör att vattnet letar sig in till läkt, papp och undertak.

När vattnet letar sig in i ditt undertak så börjar vattnet att bryta ner pappen och trät vilket kan leda till dyra, och krångliga takbyten helt i onödan.

Dessa typer av skador täcks oftast inte av din normala försäkring, då du som villaägare har ett ansvar att se till och underhålla ditt tak så inte dessa typer av skador uppstår.

Taktvättning före och efter
Takunderhåll taktvätt
Gästrike Takvård taktvätt

Mossa har en annan negativ påverkan än laven på ditt tak, mossan binder fukt.
När regnet kommer så istället för att rinna av ner till takrännorna så samlar mossan upp fukt och stoppar det naturliga flödet av vatten. Detta med kombination av lavsyran som fräter upp pannornas ytskikt gör att vattnet kommer ner i porerna och när kylan kommer så blir det så kallade frostsprängningar.

Mossan växer även upp mot den överlappande takpannan vilket gör att vattnet samlas i mossan och leder in under takpannan, låter man det gå för lång tid så kommer man till slut få vattenskador på sitt tak och behöva renovera undertaket vilket kommer kosta hundratals kronor!

Tillväxt på tak
Före rengöring av tak

Varför växer mossa på taket?

Mossan trivs när det är mörkt, därav kan det oftast vara mer mossa på ena sidan taket än det andra.
En annan anledning är att det står buskar, träd som ger ifrån sig löv, grenar eller kvistar som hamnar på taket.
När löv, grenar och kvistar hamnar på taket så skapar dom till slut gödning och näring för att mossan ska börja växa på ditt tak.

Om taket är plant eller har lite lutning så kan det bildas fukt, eller vatten som även det är skapar bra förhållanden för att mossa ska växa på ditt tak.

Hur tar man bort påväxt på taket?

Vi önskar att svaret var enkelt men det är det tyvärr inte.

Det finns en mängd varianter för att säkert och skonsamt ta bort mossa och lav från ditt tak. Men som i dom flesta renoveringar och byggnationer så krävs det kunskap och rätt utrustning för att det ska bli bra och ett korrekt utfört.

Nedan går vi igenom dom steg och olika arbetsmetoderna vi tar i beaktning innan vi påbörjar din taktvätts behandling.

Steg 1 – Besiktning & Bedömning av ditt tak
Först lär man bedöma takpannornas skick men även kolla hur ser taket ut under pannorna.
Är läkten, pappen i ett bra skick? Om svaret är nej, så finns det ingen igen ide för en taktvätt utan då är nästa steg att renovera taket.
Men om svaret är ja, så gäller det att kolla vilken typ av takpanna har jag.
Dom vanligaste pannorna som finns i Sverige är:

-Tegelpannor
-Betongpannor
-Eternitpannor

Baserat på vilken typ av takpannor, skicket på pannorna, läkt och papp så gäller det att använda rätt typ av utrustning.

Steg 2 – Välja rätt utrustning
Professionella högtryckstvättar som är till för taktvätt fungerar generellt till dom flesta tak.
Men det gäller även att ha rätt typ av munstycke som ska motverka att man får in vatten under pannorna.
Det finns även så kallade ”Roof Cleaners” som är en utrustning som med hjälp av borstar och vatten borstar bort lav och mossa på taket.

Om takets skick är sämre så rekommenderas det att manuellt med skrapor avlägsna mossan för att sedan behandla det med ett medel som dödar och tar bort den påväxt som samlats på taket.

Steg 3 – Utförandet av taktvätt

Baserat på den informationen man fått när man gjort en bedömning av ditt tak samt valet av utrustning så anpassar vi vårt arbetssätt. Används högtryck så  justerar man trycket på högtryckstvätten så att man får bort den mesta mossan och laven samtidigt som man tvättar takpannorna på ett skonsamt sätt. Om högtryckstvätt inte är möjligt att använda så gör vi jobbet mekaniskt istället.

Innan man börjar med taktvätten ser man till att flytta på sånt som står intill fasaden och även täcka fasaden med presenning för det blir smutsigt och mossan kommer flyga ner från taket.

Viktigt att även täcka för stuprören så inte all mossa samlas i röret då det kan orsaka stopp.

Till själva taktvätten så börjar man uppifrån nocken och går sakta neråt mot hängrännorna, man vill inte börja nerifrån och upp då detta kan orsaka att man sprutar in vatten under pannorna.
Under själva taktvätten så kan det bli att pannor som lavsyran har angripit och försämrat eller som det har skett frostsprängningar på gått sönder, dessa byter man ut efter taktvätten.

Nu är man ett steg närmare ett finare, hållbart, moss och lav fritt tak.
Högtryckstvätten tar bort det mesta men inte rötterna som bildas i porer på pannorna.

Viktigt att tänka på är att efter utförd taktvätt, att spola rent hängrännorna.

Taktvätt Gästrikland

Steg 4 – Behandling mot tillväxt

Det sista steget är att behandla ditt tak med ett medel som dödar mossan och laven ner i porerna på takpannorna, men som även förhindrar att kommande påväxt inte sätter sig på pannorna igen.

Medlet tycker vi är väldigt viktigt att det ska vara miljövänligt men framför allt framtaget för tak.
Medlet applicerar vi på taket med hjälp en lågtrycksspruta sakta och metodiskt så att hela taket blir skyddat mot mossa och lav.

Medlet man använder börjar att ta död på påväxten direkt men det kan ta allt från 4 månader till 12 månader för att man ska få ut den fulla effekten.

Det finns garantier man lämnar på hur länge medlet ska motverka ny påväxt.
Men allt beror på vart i landet man befinner sig, bor man nära skogen eller inne i staden.


Grattis till ditt ”nya” tak som både ser finare ut och håller i många år till.