Har du mossa på taket?

Mossa på taket kan orsaka många problem för huset och dess ägare. För det första kan mossa orsaka skador på taket genom att växa in i takteglet och skapa sprickor och hål. Detta kan leda till läckage och skador på taket och eventuellt även på huset.

En annan orsak till att ta bort mossa från taket är att det kan orsaka en ökad belastning på taket. Mossa väger mer än man kan tro, och ju mer mossa som växer på taket, desto mer belastning kommer att läggas på taket. Detta kan orsaka förslitning på taket och till slut orsakar att pannorna går sönder och vattenleds in till läkt, papp och undertak.

Mossa på taket kan också orsaka problem med avrinningen av vatten. Mossa kan blockera rännorna och hindra vattnet från att rinna av taket som det ska. Detta kan leda till att vatten samlas upp på taket och orsaka läckage och skador.
Slutligen kan mossa på taket också orsaka problem med husets estetik. Mossa kan se oattraktivt ut och kan påverka hur huset ser ut. Därför kan det vara bra att ta bort mossa från taket för att förbättra husets utseende.

Sammantaget är det viktigt att ta bort mossa från taket för att förebygga skador på taket och huset, för att minimera belastningen på taket, för att säkerställa att vattnet rinner av taket som det ska och för att förbättra husets utseende.

100%

Kundnöjdhet

100%

Kvalitet

25+

År i branschen