Köpvillkor

Garanti

Takrengöring & Takvätt garanti

Vi garanterar att vi eliminerar påväxten från roten. Efter vår takbehandling är påväxten effektivt ”död”. När behandlingen är klar behöver du bara låta vädret sköta resten. Den mekaniskt behandlade mossan är omedelbart borta när vi avslutar arbetet, medan annan påväxt slits ner över tid. Alger och lav som sitter djupare i takpannorna försvinner inom 6-24 månader, beroende på hur fast de sitter.

Resultatet blir ett rent och fint tak. Ett tak fritt från påväxt är ett friskt tak. Detta kan förlänga takets livslängd och skjuter förmodligen upp behovet av ett takbyte. Vår garanti gäller i 3 år för att mossa ej kommer tillbaka, sedan behövs en behandling igen för att döda all påväxt.

Takmålning garanti

Vi på Gästrike Takvård AB är stolta över kvaliteten på vårt arbete och de material vi använder. Därför erbjuder vi en femårsgaranti på betongpannor och treårsgaranti på plåttak för våra färgapplikationer. Denna garanti täcker följande:

  • Färgen kommer inte att bubbla
  • Färgen kommer inte att flagna
  • Färgen kommer inte att spricka

Om något av dessa problem uppstår inom fem år från det datum då arbetet slutfördes, åtar vi oss att åtgärda problemet utan kostnad för dig.

För att garantin ska gälla krävs att följande villkor uppfylls:

  1. Arbetet ska ha utförts av Gästrike Takvård AB eller av oss anlitad underleverantör.
  2. Skador som orsakats av yttre påverkan, såsom extrema väderförhållanden, felaktig hantering, eller bristande underhåll, omfattas inte av garantin.
  3. Reklamationer måste anmälas skriftligen till oss inom rimlig tid efter att problemet upptäckts.

Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet och att säkerställa din tillfredsställelse med vårt arbete. Om du har några frågor om denna garanti eller vårt arbete, tveka inte att kontakta oss.


Många undrar om vi kan lova att mossan inte kommer att växa efter en behandling och målning. Det kan vi tyvärr inte göra, och det kan ingen annan heller. I områden med tät växtlighet har frön en tendens att fastna i skarvar och mellan pannorna, vilket gör det oerhört svårt att förhindra sådana naturliga processer. Vi rekommenderar därför att göra en takbehandling efter några år där vi lägger på nytt medel som förhindrar att mossan kommer tillbaka.

Ångerrätt

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp, beroende på hur du gjorde köpet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster.

I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.
När du utnyttjat din ångerrätt: Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Avtalet gäller ej specialtillverkad vara som exempelvis plåtbeslag, skorstensbeslag, taklucka, skorstenshuvar, ventilationshuvar eller avloppsluftare som alltid tillverkas efter order och med mått för att passa ditt tak eller din genomföring.

Ångerrätten gäller alltså inte. Ett annat undantag från ångerrätten är specialkulörer som ej är lagerstandard. Det kan vara exempelvis om vi levererar en standardprodukt men som har en specialkulör som tas fram och tillverkas.

Konsumentverkat har nytting information som du kan ta del av för att se vad som gäller vid returer. Läs mer

Order & Offert

Det är viktigt att du läser igenom din offert noggrant så att den överensstämmer med den tjänst eller produkt du vill köpa.

Betalning via faktura

Efter utfört arbete kommer en faktura att skickas till dig med 15 dagars betalningsvillkor om inte annat anges i offerten du har fått. Fakturan kan skickas via vanlig post eller till din e-postadress i pdf-format.

Försenad leverans eller utförande av tjänst

Vädret är en sådan faktor som vi inte kan förutse. Vi reserverar oss för att utförandet av en tjänst kan komma att bli försenad om vädret ej tillåter oss att utföra arbetet. Eller tillfällen bortom kontroll när ena kontraktpartens förpliktelser inte är möjliga att fullfölja och det därför är legitimt att inte göra så trots att kontraktsbrott i annat fall vore olagligt, olämpligt eller omöjligt.

Force majeure är tillfällen bortom kontroll när ena kontraktpartens förpliktelser inte är möjliga att fullfölja och det därför är legitimt att inte göra så trots att kontraktsbrott i annat fall vore olagligt, olämpligt eller omöjligt. Det avser vanligen krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet

GDPR – PUL

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter och eller ditt organisationsnummer. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Hantering av personuppgifter sköts enligt GDPR´s lagstadgade riktlinjer. Genom att ange personnummer i något av våra formulär eller i kassan så samtycker du till att vi får lagra ditt personnummer i vårt ordersystem.