Köpvillkor

Order & Offert

Det är viktigt att du läser igenom din offert noggrant så att den överensstämmer med den tjänst eller produkt du vill köpa.

Garanti

Vi garanterar att vi tar död på påväxten från roten. Efter att vi är klara med takbehandlingen så kan man säga att påväxten är ”död”. Efter takbehandlingen är det bara att vänta på att vädret ska göra sitt jobb. Mossan som vi har behandlat mekaniskt är borta när vi är klara med arbetet. Resten av påväxten nöts ner sakta men säkert. Alger och lav som är mer ingrodda i takpannorna försvinner efter 6-24 månader beroende på hur bra fäste påväxten fått på takpannorna. Resultatet blir ett rent och fint tak. Ett tak fritt från påväxt är ett friskt tak. Takets livslängd förlängs och behovet av ett takbyte skjuts upp markant.

GDPR – PUL

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter och eller ditt organisationsnummer. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Hantering av personuppgifter sköts enligt GDPR´s lagstadgade riktlinjer. Genom att ange personnummer i något av våra formulär eller i kassan så samtycker du till att vi får lagra ditt personnummer i vårt ordersystem.

Betalning via faktura

Efter utfört arbete kommer en faktura att skickas till dig med 15 dagars betalningsvillkor om inte annat anges i offerten du har fått. Fakturan kan skickas via vanlig post eller till din e-postadress i pdf-format.

Ångerrätt

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp, beroende på hur du gjorde köpet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster.
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.
När du utnyttjat din ångerrätt: Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Avtalet gäller ej specialtillverkad vara som exempelvis plåtbeslag, skorstensbeslag, taklucka, skorstenshuvar, ventilationshuvar eller avloppsluftare som alltid tillverkas efter order och med mått för att passa ditt tak eller din genomföring. Ångerrätten gäller alltså inte. Ett annat undantag från ångerrätten är specialkulörer som ej är lagerstandard. Det kan vara exempelvis om vi levererar en standardprodukt men som har en specialkulör som tas fram och tillverkas.

Konsumentverkat har nytting information som du kan ta del av för att se vad som gäller vid returer. Läs mer

Försenad leverans eller utförande av tjänst

Vädret är en sådan faktor som vi inte kan förutse. Vi reserverar oss för att utförandet av en tjänst kan komma att bli försenad om vädret ej tillåter oss att utföra arbetet. Eller tillfällen bortom kontroll när ena kontraktpartens förpliktelser inte är möjliga att fullfölja och det därför är legitimt att inte göra så trots att kontraktsbrott i annat fall vore olagligt, olämpligt eller omöjligt.

Force majeure är tillfällen bortom kontroll när ena kontraktpartens förpliktelser inte är möjliga att fullfölja och det därför är legitimt att inte göra så trots att kontraktsbrott i annat fall vore olagligt, olämpligt eller omöjligt. Det avser vanligen krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet