Har du funderat på att lägga om ditt hustak men avvaktat på grund av allt för höga kostnader?

Det finns andra sätt att underhålla sitt tak – både för att få det mer estetiskt tilltalande ut men också för att öka livslängden och hållbarheten.

Istället för att lägga om sitt tak på huset väljer många att tvätta och underhålla taket. Med detta, som ett ledande alternativ, kan man ta bort och motverka mossa och lav. Rekommendationerna är att det ska genomföras var fjärde år. När fick du ditt hustak tvättat senast?

Hur går man tillväga och vilka fördelar finns det med att tvätta och underhålla sitt tak?

För att utföra en taktvätt/takrengöring krävs kunskap om de olika typerna av tegel och hur de ska underhållas. Taktvätten sker oftast mekaniskt men kan också utföra med en högtryckstvätt.

Ett tak bör alltid besiktas innan en rengöring. När man granskat skicket på nuvarande takpannor kan man anpassa tvätten efter takpannornas skick för bästa resultat.

Förutom de risker som finns med att ditt tak kan ta skada av att inte bli tvättat så krävs utbildning och kompetens för att utföra arbete på höga höjder. Detta för att minimera risken för personskador. När man arbetar på höjder över två meter finns det krav om att rätt redskap ska användas.

Vi på Gästrike takvård har utbildningen och kompetensen för att jobba säkert på ditt tak och kan med rätt verktyg utföra taktvätt av högsta kvalitet.

taktvätt mekaniskt2
mossa på taket

Mossa på taket – det är väl inte så farligt?

När mossa ligger under takpannorna och drar åt sig vatten så kommer de under kyligare temperaturer att spricka och skada takpannorna. Ett mossbevuxet tak kan även orsaka läckage. Mossan förhindrar det naturliga vattenflödet på taket och kan orsaka vattenskador på ditt undertak vilket kan bli väldigt kostsamt. Därför är det viktigt att få bort mossa, lav och alger på ditt tak.

Vi använder dessutom ett effektivt och miljövänligt medel (Grön-Fri) som tränger igenom till porerna och dödar det sista påväxten av lav och mossa efter att taket tvättats. Detta ger ett långvarigt skydd ifrån att taket tar skada

Vad händer när ditt tak har fått en fullkomlig underhållning genom taktvätt?

Varför ska du välja att få taket tvättat istället för att lägga om det?

Förutom att skicket på dina takpannor förbättras avsevärt får en taktvätt, som ett plus i kanten även taket att se estetiskt tilltalande ut.

Det finns många fördelar med att tvätta och underhålla ditt tak istället för att lägga om det. Genom att anlita oss får du professionell hjälp och ett resultat som ökar takets livslängd. Vi hjälper dig dessutom att undvika de höga kostnaderna som uppstår vid ett takbyte.

Du kanske undrar vad den ekonomiska skillanden är mellan takunderhåll och takbyte?

Det är svårt att jämföra priserna på rak arm. Majoriteten av fallen så är det billigare att underhålla och tvätta ditt tak.

Hos oss får du en kostnadsfri offert. Vi hjälper dig gärna med ditt tak! Du är varmt välkommen att kontakta oss

Takpannor

Takvård, takunderhåll och taktvätt